خدمات پس از فروش شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان برای کمپانی آسا

خدمات پس از فروش شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان شامل نصب راه اندازی و آموزش و تعمیرو نگهداری برای دستگاههای لیزر

توضیحات خدمت

شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان بعنوان نمایندگی انحصاری کمپانی ASA ایتالیا با داشتن کادری مجرب  و متخصص ارائه کننده خدمات پس از فروش از جمله نصب و راه اندازی ،آموزش، تعمیرات وغیره  دستگاههای این کمپانی میباشد.

دستگاههای این کمپانی بشرح ذیل از مزیت یکسال وارانتی و ده سال خدمات پس از فروش برخوردار است.

لیزر پرتوان مدلهای : HIRO3.0 / SH1

لیزر کم توان مدلهای : /   M6  MPHI /  MPHI5

مگنت تراپی مدلهای : PMT QS /       EASY QS