خدمات پس از فروش شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان برای کمپانی دکا

خدمات پس از فروش شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان شامل نصب راه اندازی و آموزش و تعمیرو نگهداری برای دستگاههای لیزر

توضیحات خدمت

شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان بعنوان نمایندگی انحصاری کمپانی DEKA ایتالیا با داشتن کادری مجرب  و متخصص ارائه کننده خدمات پس از فروش از جمله نصب و راه اندازی ،آموزش، تعمیرات وغیره  دستگاههای این کمپانی میباشد.

دستگاههای این کمپانی بشرح ذیل از مزیت یکسال وارانتی و ده سال خدمات پس از فروش برخوردار است.

(1.42 /Alexandrite Laser ( MODEL: synchro replay 0.7

Alexandrite-Nd:yag Laser  (MODEL :Synchro replay 1.7 / 2.4.2 / 3.4

(Q-switched Laser (MODEL : synchro QS4

(PDL (MODEL: synchro VASQ 

لاغری ( Triactive+ )

(Lipo Laser ( MODEL: smart Lipo

(CO2 Laser (MODEL: Monalisa touch – smartxide touc - Smartxide2 – Smartxide HS 

(Fractional CO2 Laser( MODEL: Smatxide DOT