خدمات پس از فروش شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان برای کمپانی انرجیست

خدمات پس از فروش شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان شامل نصب راه اندازی و آموزش و تعمیرو نگهداری برای دستگاههای IPL

توضیحات خدمت

شرکت نوآوری پزشکی آرتیمان بعنوان نمایندگی انحصاری کمپانیENERGIST انگلستان با داشتن کادری مجرب  و متخصص ارائه کننده خدمات پس از فروش از جمله نصب و راه اندازی ،آموزش، تعمیرات و غیره  دستگاههای این کمپانی میباشد.

دستگاههای این کمپانی بشرح ذیل از مزیت یکسال وارانتی و ده سال خدمات پس از فروش برخوردار است.

(IPL(MODEL:EPULSE